Winkelwagen
Producten

Verwarming


Met Loxone Verwarming regelen

Hieronder is een voorbeeld van hoe een verwarmings regeling zou kunnen zijn met Loxone.

Belangrijk is dat de ventielen voor de verschillende verwarmingskringen aanwezig zijn.


De volgende stap is de programmatie aanmaken in LoxPLAN, het eenvoudigste is een tweepunts regeling.

Die regeling word dan voorzien van een analoge schakelklok.


Bij de schakelklok de optie (als digitale uitgang gebruiken) deactiveren.

Daarna kan men met de schakelklok de gewenste temperaturen oproepen op de gevraagde tijd, en niet zoals andere oplossingen enkel eenvoudig aan/uit:


In het voorbeeld zijn enkel de inschakeltijden ingesteld, daar in de rest van de tijd de verwarming uitgeschakeld moet zijn.

Dit is voor een digitaal stelventiel (open / dicht) alles.

Waar men moet op letten:

- Als uw verwarmings installateur tegen u zegt dat het niet nodig is om uw verwarming aan te sturen in verschillende zones, is dit waarschijnlijk omdat hij niet weet hoe dit eenvoudig te realiseren.

- Normale stelventielen Open/Dicht zijn goed, analoge stelventielen met een proportionele regeling zijn beter. TIP; gebruik de analoge uitgangen van uw Loxone modules, die zijn precies voor zulke toepassingen gedacht, analoge stelventielen zijn duurder, maar de analoge regeling krijgt u er bij Loxone gratis bij.

- Op de collector is het interessant om uit maken welke ventielen in dezelfde zone aangestuurd moeten worden, uit oogpunt van aansturing is meestal 1 sturing voldoende, zelfs als de vloerverwarming voor een zone uit 4 kringen bestaat.

- Meet als mogelijk, in de woning, de temperatuur in elke ruimte. Slaapkamers zijn minstens zo belangrijk als een woonkamer, wetenschappers zijn hierin duidelijk, de slaap is tussen 16 en 18 graden het beste (altijd uw gewenste temperatuur instellen).

Wat kan men in de toekomst verwachten:

Momenteel werkt Loxone intensief aan een zelf lerend Algoritme, om het woonkomfort met constante temperaturen en met zo weinig mogelijk ventiel bewegingen, te realiseren. Deze techniek zal een revolutie in het aansturen van verwarming zijn.

Als Loxone klant zult u van deze techniek natuurlijk gratis, door een software update, kunnen profiteren

Hier een kleine kijk in de toekomst van hoe een verwarmings regeling er dan zal uit zien.


Ziet u de waarden AI en T? Het regel verschil is in het bureel momenteel 0.07°C, er word verwarmd met 61,4% van de bereid staande energie (dit is geen demo). Vraag AUB niet naar de bereid staande energie, die weet enkel de verwarmings ketel, de fabrikant wil geen interface aanbieden (Misschien zal die ook begrijpen dat het beter is om een open systeem te bouwen)

Nog een beetje verder in de toekomst kijkend, word niet de tijd wanneer de verwarming ingeschakeld is, maar enkel wanneer men een gewenste temperatuur wil ingesteld, hierover later meer....

Welke verwarmings installatie word hiervoor gebruikt?

Dit is van geen enkel belang. Belangrijk is enkel dat er voldoende voorloop temperatuur ter beschikking staat om uw warmste ruimte in uw woning op de voor u gewenste temperatuur te brengen. Onafhankelijk of dit nu een vloerverwarming, radiators, elektrische verwarming, ...... is.

Spijtig genoeg zijn de Fabrikanten van verwarmings sturingen niet flexibel genoeg om op een warmte vraag van uw woning zelf, in te gaan. Zij gebruiken hiervoor vanuit het fabriek vooraf ingestelde waarden (die meestal niet door de installateur ingesteld kunnen worden) die de voorloop temperatuur aan de hand van de buiten temperatuur aanpast, daarnaast word dan meestal een verschrikkelijk uitziende afstandsbediening in de woonkamer geplaatst :-) .

De hele woning afhankelijk van de buiten temperatuur regelen, onafhankelijk van de daadwerkelijk vraag naar verwarming, is niet meer van deze tijd en is zeker niet efficiënt.

godaddy analytics